28 ก.ย. 65 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 

 

27 ก.ย 65 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนจัดประชุมใหญ่พนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ที่ปรึษานายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายกานต์ ปราณีตศิลป์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมใหญ่พนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของผู้บริหาร ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่พนักงานเพื่อเเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นวิธีการทำงาน รวมถึงได้ทราบปัญหาและข้อเสนอเเนะต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 ก.ย. 65 นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดกิจกรรมตลาดนัดหนูน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดกิจกรรมตลาดนัดหนูน้อย โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าของเด็กๆที่ร่วมทำกับคุณครูแต่ละห้องเรียน
เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้ และฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง ปลูกฝังแนวคิดเศษรฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้