28 มิ.ย. 65 โครงการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ต.จองคำ ปี 2565 (กิจกรรมมอบ นม และไข่) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ

24 มิ.ย.65 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย หนูๆ ปลอดภัยไว้ก่อน

วันที่ 24 มิ.ย. 2565 โรงเรียนเทศบาล2 จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย หนูๆ ปลอดภัยไว้ก่อน โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษานายชาติชาย น้อยสกุล เป็นผู้มอบของแทนคำขอบคุณให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน

 

 

24 มิ.ย.65 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ได้ทำการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  ได้ทำการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้ประสบภัย และการใช้เงื่อนเชือก ณ อาคารงานป้องกันฯ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน