วันที่ 14 มกราคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา สนับสนุน/ ส่งมอบน้ำดื่มให้กับตัวเเทนกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เพื่อไว้บริการอาสาสมัครประจำจุดคัดกรองโรค covid-19 ต่อไป

22

23