วันที่ 15 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสายชล ประเสริฐกุล หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯรักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมรณรงค์การใช้หน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางเลือก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 และมาตรการการใช้ D-M-H-T-T ในการป้องกันตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ณ ตลาดสายหยุดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34