วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมเพื่อสรุปปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เเละเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน