วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ผู้นำชุมชน เเละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความคืบหน้า แผนการดำเนินงานก่อสร้าง พร้อมหารือถึงผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง ในโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC) เพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10