วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลฯ นายสายชล ประเสริฐกุล รักษาการเเทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะผู้ประเมินและ รับการตรวจเยี่ยมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมจองคำ เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

11

12

13

14

16

17