ประมวลภาพถ่ายของการเลือกกรรมการชุมชนดอนเจดีย์ แทนตำเเหน่งที่ว่าง ณ วัดดอนเจดีย์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42