เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากองทุนเพิ่มสมาชิกออมวันละบาท ประจำปี 2564 และบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

49

48

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59