วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกษม บุญสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยประธานชุมชน อสม. เเละพี่น้องในชุมชนตำบลจองคำ ร่วมรณรงค์​ควบคุม​ป้องกันไข้เลือดออก​ ก่อนวันเข้าพรรษา

85

86

87

88

89

90

91

92