วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ โถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

93

94

95

96

97