วันที่ 26 ส.ค.2564 เวลา 10.00 น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผู้พิทักษ์อนามัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.มส. เข้าดำเนินการเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

128

129

130

132

133

134