วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวน 500 บาท จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยให้แก่คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายประทีป บุญเฉลย บ้านเลขที่ 5/2 ซ.ผดุงม่วยต่อ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

147

150

148

149