งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการอาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที 11-12 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเเม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ "ฝึกอบรมอาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน" โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยผู้เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้ ได้แก่ ตัวเเทนจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ทั้ง 6 ชุมชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ในการป้องกันการเกิดสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้เมื่อเกิดสาธารณภัยในชุมชน พร้อมนำความรู้ เผยเเพร่ต่อไป
11
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
20