วันที่ 12 กันยายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบประกาศนียบัตร ให้เเก่ผู้ที่ผ่านการเข้ารับการฝึกอบรม “อาสาสมัคร สาธารณภัยชุมชน” ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที 11-12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57