เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรี ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เรื่อง สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม โดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ อาคารสมาคมผู้สูงอายุโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
107
108
109
110
111