เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีวังวาลย์ ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยงสี่แยกป่าช้า สำหรับภารกิจเร่งด่วนเชิงรุกที่ใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมง ในการเตรียมการ เตรียมทีม เพื่อประชาชนแม่ฮ่องสอน

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169