เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบลศรีสังวาลย์ ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก ด้วย ATK พ่อค้า แม่ค้า พนักงาน ที่มีประวัติเข้าไปขายของ ณ ตลาดสายหยุดและกาดแลง ระหว่างวันที่ 3-10 ตุลาคม 2564
• รอบที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 จำนวน 265 ราย ผลเป็นลบทุกราย และแจ้งให้มารับการตรวจรอบที่ 2 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารจอดรถเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจ ขอให้เข้ามารับกับตรวจได้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.ณ อาคารจอดรถ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
1
2
3
4
5
6
7
8
9