เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน และเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 ตามมาตรการ DMHTT คือ Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่หน้ากากอนามัย) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะหรือลงทะเบียน) เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลเป็นประจำ พร้อมทั้งยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
31
32
30
33