วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่เทศกิจ เเละบุคลากรกองสาธารสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ลงพื้นที่ ตรวจตลาด เตรียมความพร้อมเพื่อเปิดตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด) ในพรุ่งนี้ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยออกมาตรการสำหรับตลาดสดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน (ตลาดสายหยุด)
          1.ทำช่องทางเข้า ออก ให้ผู้มาใช้บริการ ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลล้างมือ 
          2.ติดกล้องวงจรปิด ตรวจจับคนไม่ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
          3.ให้ผู้ประกอบการ ฉีดวัคซีนทุกคน โดยเทศบาลจะทำป้ายติดแผงไว้ว่า "ร้านนี้ฉีดวัคซีนแล้ว" 
          4. ผู้ขับรถขนส่งที่มาส่งสินค้าในตลาด ต้องได้รับการฉีดวัคซีนทุกคน และรับการตรวจโควิด ด้วยชุด ตรวจ ATK ทุกๆ 7 วัน โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ส่งรายชื่อรถขนส่งให้เทศบาลฯ
          5. พ่อค้า แม่ค้า ขอรับการตรวจโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK ได้โดยเทศบาลฯ หากเห็นว่าตนเองมีความเสี่ยง
 
34
35
36
37
38
39
40
41  42