วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08.40 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารภัยเทศบาลฯ เเละงานเทศกิจ ลงพื้นที่จัดระเบียบการวางสินค้า เเละ ประชาสัมพันธ์ให้คำเเนะนำ เกี่ยวกับมาตราการ การเข้าใช้ตลาด เเก่พ่อค้า เเม่ค้า เเละผู้ใช้บริการ ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล(ตลาดสายหยุด), เเละภายในเขตเทศบาล

43

44

45

46

47

48

49

50

51