วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานเเถลงข่าวการจัดงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ดขึ้น ในระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวเเม่ฮ่องสอน ที่ชาวเเม่ฮ่องสอนได้ยืดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเเข่งขันกีฬา การประกวดจองพาราหน้าบ้าน การประดับไฟถนนสิงหนาทบำรุง และการเเข่งขันดนตรีออนไลน์ โดยการการจัดกิจกรรม​ดังกล่าว ได้ดำเนิน​การไปตา​มมาตร​การป้องกัน​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไ​วรัสโค​โร​นา​ ​2019​ (covid​-19) ทั้งนี้ นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้กล่าวถึงสถานการณ์ โควิดของอำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน และการเดินทางเข้าจังหวัดเเม่ฮ่องสอน
 
52
 
53
 
54
 
55
 
56
 
57
 
58
 
59