วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมถวายจองพารา ณ วัดก้ำก่อ เนื่องในเทศกาลประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม ที่มีความสำคัญ ที่ชาวเเม่ฮ่องสอนได้ยืดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100