วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายกานต์ ปราณีตศิลป์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน และ นายศุภกิจ จันระวาง หัวหน้าฝ่ายอำนายการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่มอบของเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปี ขึ้นไปและผู้ป่วยติดเตียง ชุมชน 6 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

55

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83