เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชนปางล้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดปางล้อ ตั้งเเต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป ในการเลือกคณะกรรมการชุมชน เเทนตำเเหน่งที่ว่างลงครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือก โดยวิธีเปิดเผย ตามมติของที่ประชุม

89

90

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117