วันที่ 8 ธ.ค. 2564  กิจกรรมประเพณีหลู่ข้าวปุ๊ก ตามโครงการขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน จ.แม่ฮ่องสอน ณ ที่ทำการชุมชนกาดเก่า

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42