14 ธ.ค. 2564เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กองช่างเเละงานป้องกันฯ ร่วมพัฒนาขัวเผือก ลำน้ำแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจตลอดจนเป็นสถานที่อออกกำลังของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

43 

44

45

46

47

48

49

50

51

52