17ธ.ค. 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยนายธวัชชัย วงค์วานิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่แรง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

68

69

70

71

72

73

75