18 ธ.ค. 2564 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนำนักเรียนจัดนิทรรศการในงานโลกใบเล็กของเด็กดอย (Small world) ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

76

77

78

79

80