เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้มอบมาตรการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตรวจชุดตรวจ ATK สำหรับพนักงานเทศบาลฯ พนักงานหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00-15.00 น. กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ตั้งจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้เเก่ พนักงานเทศบาลฯ พนักงานหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยตั้งจุดตรวจให้บริการ 3 จุด ได้แก่
1.จุดตรวจ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล(อนามัยปางล้อ)
2.จุดตรวจ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
3.จุดตรวจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยมีผู้เข้ารับการตรวจ ATK จำนวน 386 ราย
-ผล ลบ 383 ราย
-ผล บวก 3 ราย ทั้ง 3 รายส่งตรวจ RT-PCR ที่ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รอผลการตรวจต่อไป
 
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20