วันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ประธานสภาเทศบาลเเม่ฮ่องเเม่ฮ่องสอน เเละบุคลากรเทศบาลเเม่ฮ่องสอน ร่วม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเเลกเปลี่ยนความรู้ ในด้านระบบสำนักงานอัจฉริยะ Smart Office ,ระบบการจัดการขยะ, การจัดการเรียนการสอนจากแบบปกติที่โรงเรียน (On -Site)เป็นรูปแบบ On-line ,On-Demand และ On - Hand เเละชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองเเม่ฮ่องสอน
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36