วันที่ 6 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้ามอบกระเช้าปีใหม่ และปฏิทินเทศบาลฯ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดเเม่ฮ่องสอน และเข้ามอบกระเช้าปีใหม่ และปฏิทินเทศบาลฯ นายประหยัด ปัญญามี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเเม่ฮ่องสอน
 
37
38
39
40