วันที่ 2 มีนาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครอข่าย ทำการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง (pm2.5) เพื่อลดผลกระทบจากหมอกควัน และฝุ่นละอองเล็ก ในพื้นที่อำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน

33

34