วันที่ 2 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565
พร้อมทั้ง มอบนโยบายการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ให้แก่พนักงานฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
35
36
37
38
39
40