วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เเละนางสาวพัชรี จันทร์ชัยศรี หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมปล่อยแถวเพื่อการเตรียมการป้องกันเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ในช่วงเวลา 18.00 - 06.00 น. โดยได้มีการจัดให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครสาธารณภัยชุมชน เข้าร่วม ดำเนินการตรวจตราเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย รวมถึงเข้าทำการตรวจสอบท่อประปาดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุอัคคีภัย ภายในเขตเมศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
 
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72