วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 00.10 น. งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้า บริเวณถนนมรรคสันติ ตำบลจองคำ งานป้องกันฯได้โทรประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อทำการดับไฟ พร้อมนำรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณภัยชุมชนออกระงับเหตุ สามารถระงับเหตุได้ พร้อมกันนี้ ทางเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้เฝ้ารอแสตนด์บาย เพื่อตรวจดูสถานการณ์ และนำรถกลับเข้าสู่สถานี
73
74
75
76 77