วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเกษม บุญสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นางสาวพิชญาณ์ ทาคำมา ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ผู้ประกอบการกาดเเลง เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อเตรียมการบริหารจัดการน้ำประปา /น้ำทิ้ง และการดูแลซ่อมเเซมถังดักไขมันบริเวณกาดเเลง

78

79

80

81

82

83

84