วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 00.00น งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน รับแจ้งขอความช่วยเหลือ เต็นท์ ร้านขายของ ล้มกีดขวาง เส้นทางจราจร ณ.สี่แยกชุมสาย tot เก่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ ได้นำเจ้าหน้าที่ พร้อมอาสาสมัครบรรเทาสารภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเรียบร้อย

85

86

87