วันที่ 9 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เเละผู้ประกอบการค้ากาดเเลง ร่วมล้างทำความสะอาด ร่องน้ำ ฝารั้ว โดยการขุดลอกรางระบายน้ำด้านหลังแผง เพื่อความสะอาดในการใช้สถานที่ในการจำหน่ายสินค้า และอาหาร ณ บริเวณกาดเเลง

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97