วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน และผู้เเทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมประชาคมการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างระบบป้องกันดินสไลด์ด้วยตาข่ายเสริมดินทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู
2.โครงการปรับปรุงจัดระเบียบรื้อสายสื่อสารภายในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันอัคคีภัย 3.โครงการสำรวจบุกรุกลำเหมืองภายในเขตเทศบาล เพื่อคืน สายน้ำ คืนธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ รวมถึงกระบวนการในการมีส่วนร่วมของชุมชน เเละข้อเสนอเเนะเเนวทางการปฏิบัติให้เหมาสมสถานการณ์ สภาพพื้นที่
 
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123