วันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
124
125
126
127
128
129
130
131
132