วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยกองช่าง กองสาธารสุขเเละสิ่งเเวดล้อม เเละชุมชนกาดเก่า บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเเม่ฮ่องสอน เข้าทำการตัด เเต่งกิ่งไม้ที่พาด หรือใกล้กับสายไฟฟ้า บริเวณถนนหลังโรงเรียนเทศบาล 3 เเผนกประถมศึกษา เเละพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ และทำให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน
133
134
135
136 141
137
138
139
140
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151