เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากประชาชน บริเวณถนนอุดมชาวนิเทศ เรื่องร่องระบายน้ำอุดตัน และมีน้ำขังส่งกลิ่นเหม็นรวบกวน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้องด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
166
167
168
169