วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 12.20 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งเหตุมีรถน้ำมันรั่ว ส่งผลให้บริเวณพื้นผิวถนนมีคราบน้ำมัน สร้างความเสียหายแก่ชาวบ้านผู้สัญจรไปมา บริเวณถนนศิริมงคล สามแยก นามะปิน
เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย และงานเทศกิจ เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้นำทรายกลบเพื่อดูดซับคราบน้ำมัน และดำเนินการเก็บกวาด ทำความสะอาดพื้นถนน เพื่อความสะดวกของผู้ใช้รถใช้ถนน ต่อไป
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191