วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเปิดตัว Kick Off งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ” ถนนขุนลุมประพาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธี Kick Off งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินตามโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ”
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208