วันที่ 31 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2565
ณ หอประชุมเสรี พิทักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด
209
210
211
212
213
214
215
216