วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.19 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565 "1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจ เพื่อประชาชน" ณ สวนสาธารณหนองจองคำ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองเเม่ฮ่องสอน จังหวัดเเม่ฮ่องสอน

217

218

219

220

221

222

223

224