เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยเจ้าหน้าที่งานแ้องกันฯ ได้นำรถยนต์ตรวจการณ์ 199 ร่วมพิธีปล่อยขบวนชุดปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หน้าศาลากลางหลังจังหวัด (หลังเดิม)

26

27

28

29

30

31

32