เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมนั่งรถรางสรงน้ำพระ 9 วัด เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

 33 34

35

36

37

38

39

40 41

42

43 44

45 46

 48 49 

51

50