วันที่ 22 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เข้าขอขมา และขอพร จากนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ ,นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายชนาธิป เสมเเย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดเเม่ฮ่องสอน