วันที่ 28 เมษายน 2565 นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลฯ เข้าขอขมา และขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

1